Справяме се!

Сайт с идеи и предложения към правителството, гражданите, бизнеса и самоосигуряващите се лица по време на кризата COVID-19.

Нашата идея

Сайтът „Справяме се“ има за цел да подпомогне правителството, гражданите, бизнеса, в това число и самоосигуряващите се лица в кризисната ситуация в България по повод пандемия Covid-19 като подбира и представя предложения във всяка област на обществения живот в страната. Тук ще откриете и мерките, предприети от други държави в подкрепа на бизнеса и гражданите по време на извънредно положение.  

„Справяме се“ е благотворителен проект, изграден изцяло с доброволческа помощ. 

Запознайте се с нашите

предложения

граждани

Предлагаме адекватни мерки за гражданите - служители и самоосигуряващи се лица

бизнес

Предлагаме адекватни мерки за бизнеса, който пряко или косвено е засегнат от пандемията

самоосигуряващи се

Предлагаме включването на самоосигуряващите се лица в националните мерки

Държавата

Изпратихме до държавните органи с адекватни предложения за подкрепа на бизнеса и гражданите

отлагане на задължения

Отлагане на задължения, но само за засегнатите във висока степен лица

обезщетения


Изплащане на обезщетения, но само на засегнатите във висока степен лица

облекчено кредитиране

Достъп до кредити при облекчени условия - ускорени процедури, нисколихвени кредити

облекчени процедури

Облекчване на процедурите по отпускане на кредити, обезщетение за безработица, общо заболяване и др.

Вижте и интервю от нашите

експерти

Кой е с нас?

Знаете ли...

Какво казваT EКСПЕРТИТЕ ПО ПОВОД МЕРКИТЕ?

Няма адекватни мерки в страната, които да подпомогнат бизнеса и самонаетите лица в оцеляването си по време на Covid-19. В новия Закон няма разграничителен критерии между засегнатите лица, неоснователно изключени са огромен брой субекти. Ролята на държавата е от първостепенно значение за запазване на икономиката в този труден момент.
Михаела Димитрова
управляващ съдружник, адвокат
Държавата следва да улесни процедурите по кандидатсване за обезщетения и субсидиране за най-засегнатите сектори. Отделно от това, на прецизиране подлежи и трудовоправното законодателство и основанията за изплащане на обезщетения от НОИ при безработица, престой, преустановяване на работата и поставяне под карантина.
Радостина Хаджиева
управляващ съдружник, адвокат
Дигитализацията в държавния сектор е от изключително важнo значение в настоящия момент. С бързи мерки в тази насока може да постигнем прогрес на национално ниво, от който гражданите на страната ще се ползват и след справянето ни с пандемия Covid-19. Усилия в тази насока се полагат от години. Сега е моментът да реализираме планираното.
Мартин Петров
собственик на дигитална агенция Behub
Нека се справим

Заедно